Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze działa na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018, poz. 570).

Kolegium jest państwową jednostką budżetową.