Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze działa na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 – zmieniony Dz. U. z 2001r. Nr 154, poz. 1799; Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1271).

Kolegium jest państwową jednostką budżetową.