Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą Prezes, Wiceprezes, etatowi i pozaetatowi członkowie Kolegium. Prezes Kolegium przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Kolegium.

Do właściwości Zgromadzenia Ogólnego Kolegium należy:

  1. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
  2. Wybór członków komisji konkursowej,
  3. Przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
  4. Wybór kandydatów na prezesa kolegium,
  5. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Zgromadzenie Ogólne Kolegium zwołuje Prezes Kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

 

Zbigniew Jastrząb

    prezes Kolegium

Anna Sidoruk

    wiceprezes Kolegium
Bożena Bilkiewicz - Bańka

    etatowy członek Kolegium

 

Mariola Ostaniewicz

    etatowy członek Kolegium
 

Jolanta Niczyporuk

    etatowy członek Kolegium
 
Iwona Szendel     etatowy członek Kolegium
 
 
Anna Kwiatkowska     pozaetatowy członek Kolegium
 
 
Grażyna Śledź     pozaetatowy członek Kolegium
 
 
Małgorzata Kokoszkiewicz     pozaetatowy członek Kolegium
 
 

Edyta Stańczuk

    pozaetatowy członek Kolegium

 
Grażyna Droździuk - Pietruczuk     pozaetatowy członek Kolegium
 

Paweł Ładziak

    pozaetatowy członek Kolegium