Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą Prezes, Wiceprezes, etatowi i pozaetatowi członkowie Kolegium. Prezes Kolegium przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Kolegium.

Do właściwości Zgromadzenia Ogólnego Kolegium należy:

  1. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
  2. Wybór członków komisji konkursowej,
  3. Przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
  4. Wybór kandydatów na prezesa kolegium,
  5. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Zgromadzenie Ogólne Kolegium zwołuje Prezes Kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

 

Grażyna Śledź Stanowisko: Pozaetatowy Członek Kolegium
 
Zbigniew Jastrząb Stanowisko: Prezes Kolegium
Telefon: tel. 083 343-46-36 fax. 083 343-46-36
Godziny przyjęć:

pok.: 406

Prezes Kolegium przyjmuje interesantów codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Kolegium, od 7.30 do 15.30.

 
Anna Kwiatkowska Stanowisko: Pozaetatowy Członek Kolegium
 
Tomasz Gołębiowski Stanowisko: Pozaetatowy Członek Kolegium
 
Anna Sidoruk Stanowisko: Wiceprezes Kolegium
Telefon: tel. 083 343-46-36 fax. 083 343-46-36
Godziny przyjęć:

 pok.: 406

 
Bożena Bilkiewicz - Bańka Stanowisko: Etatowy Członek Kolegium
Telefon: tel. 083 343-46-36 fax. 083 343-46-36
Godziny przyjęć:

 pok.: 438

 
Mariola Ostaniewicz Stanowisko: Etatowy Członek Kolegium
Telefon: tel. 083 343-46-36 fax. 083 343-46-36
Godziny przyjęć:

 pok.: 438

 
Iwona Szendel Stanowisko: Etatowy Członek Kolegium
Telefon: tel. (083) 343-46-36 fax. (083) 343-46-36
Godziny przyjęć:

pok.: 409

 
Jolanta Niczyporuk Stanowisko: Etatowy Członek Kolegium
Telefon: tel. 083 343-46-36 fax. 083 343-46-36
 
Joanna Adamiuk Stanowisko: Pozaetatowy Członek Kolegium
 
Edyta Stańczuk Stanowisko: Pozaetatowy Członek Kolegium
 
Małgorzata Hanas Stanowisko: Pozaetatowy Członek Kolegium