Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 
Imięi nazwisko:            Anna Sidoruk
 
Godziny przyjęć :         Wiceprezes Kolegium przyjmuje intresantów
                                       od poniedziałku do piątku,
                                       w godzinach pracy Kolegium,
                                       od 7.30 do 15.30