Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.


Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej:


- Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;- Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 15:30) do Biura Samorządowego Kolegium odwoławcze w  Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 na następujących nośnikach danych:

·        Dyskietka 1,44 MB

·        Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

·        Płyta CD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu do 60% Urzędowego Poświadczenia Odbioru. .

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej:


Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes Akceptowalne formaty załączników to:

·        DOC, RTF

·        XLS

·        CSV

·        TXT

·        GIF, TIF, BMP, JPG

·        PDF

·        ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.