Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, w lokalu użyczonym na podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Biała Podlaska w imieniu której działa Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Ogolna Powierzchnia zajmowanych przez Kolegium lokali wynosi 202,23m2.

Kolegium posiada samochód służbowy marki Honda Civic

Budżet Kolegium ustalany jest ustawą budżetową na kolejne lata.