Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych ewidencji czy rejestrów, a istniejące mają jedynie charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają ujawnianiu.

W Kolegium znajduje się archiwum decyzji i postanowień wydanych przez Kolegium oraz dokumenty księgowe dotyczące działalności SKO. Strony, które brały udział w postępowaniu przed Kolegium, mogą zapoznać się ze zarchiwizowanymi decyzjami i postanowieniami w godzinach pracy Biura Kolegium.