Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Nazwa:                    Samorządowe Kolegium Odwoławcze


Miejscowość:         Biała Podlaska

Ulica:                       Marszałka Józefa Piłsudskiego 15

Kod:                         21-500

Telefon:                   083 343-46-36

Fax:                          083 343-46-36

E-mail:                     sko@bialapodlaska.sko.gov.pl

Adres www:            sko.nbip.pl

NIP:                          537-15-85-635

REGON:                  030120850

Czas pracy:            7.30 - 15.30