Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

W szczególności  Kolegium jest właściwe w sprawach:

 1. Objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej (dotyczy podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej itd.),
 2. Działalności gospodarczej,
 3. Zagospodarowania przestrzennego,
 4. Pomocy społecznej,
 5. Świadczeń rodzinnych,
 6. Pomocy materialnej dla uczniów,
 7. Pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
 8. Dodatków mieszkaniowych,
 9. Gospodarki nieruchomościami,
 10. Ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 11. Odpadów,
 12. Prawa geologicznego i górniczego,
 13. Prawa wodnego,
 14. Rolnictwa i leśnictwa,
 15. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 16. Ruchu drogowego,
 17. Dróg publicznych,
 18. Dostępu do informacji publicznej,
 19. Egzekucji administracyjnej.
 20. Informacji publicznej.