Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Kompetencje

W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem właściwym w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

 


INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 727
Wprowadzony przez: Anna Kwiatkowska
Data opublikowania: 2015-11-23 14:10:51
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-11-23 14:18:43 Anna Kwiatkowska
2015-11-23 14:14:18 Anna Kwiatkowska
2015-11-23 14:13:05 Anna Kwiatkowska Publikacja artykułu