Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

      Co to jest?
Przedmiot działalności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 z 2000r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 


INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 491
Wprowadzony przez: Anna Kwiatkowska
Data opublikowania: 2015-11-23 14:10:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-11-23 14:14:53 Anna Kwiatkowska
2015-11-23 14:12:53 Anna Kwiatkowska Publikacja artykułu