Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Przedmiot działalności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 


INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 740
Wprowadzony przez: Anna Kwiatkowska
Data opublikowania: 2015-11-23 14:10:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-03-05 14:49:22 Anna Kwiatkowska
2015-11-23 14:14:53 Anna Kwiatkowska
2015-11-23 14:12:53 Anna Kwiatkowska Publikacja artykułu